Is jouw talent zichtbaar?

Mijn zoon Daan kan iets heel goed. En wij als ouders wisten niet hóe goed.  Dit zette me aan het denken. Wat als nu iedereen zo’n talent heeft? Een talent dat de anderen niet zien, omdat zij een andere belevingswereld hebben? Of een talent dat niet in een...