Selecteer een pagina

Onlangs was ik virtueel te gast bij Movere, de landelijke vakvereniging bewegingsagogie. Daar werd mij de vraag gesteld waarom ik zo graag met bewegingsagogen werk. Mijn antwoord is ook van toepassing op andere professionals waar ik mee werk.

Waarom werk je zo graag met bewegingsagogen?

Bewegingsagogen hebben er in de afgelopen taken bij gekregen. Taken waarvoor ze wél verantwoordelijkheid hebben, waar waarvoor ze niet altijd goed worden toegerust. Daarmee bedoel ik dat er weinig aandacht is voor (nieuwe) vaardigheden die nodig zijn voor het anders invullen van de functie. Maar ook dat er weinig ondersteuning is bij het implementeren van deze nieuwe rol binnen de organisatie.

Bekijk onderstaande video voor dit deel van het interview:

Wil je er snel door?
0:25 Passie voor motiveren
1:29 Vanwaar bewegingsagogen?
4:01 Vergelijking Azmi van bewegingsagogie en onderwijs

Weergegeven in plaatjes

Tijdens presentaties geef ik het als volgt weer. Het eerste plaatje laat zien wat van oudsher vaak gezien wordt als de rol en taak van de bewegingsagoog. En in het tweede plaatje zie je wat hier in de afgelopen jaren bij is gekomen.

bewegingsagoog met cliënt
bewegingsagoog als coach voor het team

Deze rol of taak heeft een andere doelgroep (medewerkers in plaats van cliënten) én een andere inhoud (adviseren over bewegen in plaats van samen bewegen). Dit vraagt andere kennis en vaardigheden.

Dit geldt voor meer (zorg)professionals

Bewegingsagogen zijn niet de enige doelgroep die hiermee te maken heeft. Ook aandachtsfunctionarissen, ergocoaches en therapeuten binnen woonzorginstellingen hebben deze verschillende rollen tijdens hun dagelijks werk.

Wil je meer lezen over bewegingsagogen?

De afgelopen jaren schreef ik regelmatig over bewegingsagogen. bijvoorbeeld:

Ben je benieuwd naar Movere, de vakvereniging voor bewegingsagogie?

De vrijwel volledige bijeenkomst van 19 april kan je hier terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=82Cchh0cOfc

Op zondagavond 10 mei ga ik nog een keer meewerken aan zo’n bijeenkomst. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het motiveren van teams. Houd de Facebook-pagina van Movere in de gaten voor meer informatie: https://www.facebook.com/VBMovere

Wil je aan de slag met Positief Motiveren?

Je bent van harte welkom in de LenteCursus. Hier nemen verschillende bewegingsagogen aan deel.

Share
Share
Tweet
Pin