Klanten, projecten en deelnemers

Marielle TrompIk help projectleiders en voorlopers op het gebied van leefstijl. Samen structureren we plannen en bepalen we een strategie om collega’s te enthousiasmeren. Hierdoor kunnen deze projectleiders effectief met hun tijd en geld om kunnen gaan. Zo behalen zij maximale resultaten voor hun cliënten.

 

Mijn klanten

Woonzorginstellingen zijn mijn favoriete klanten. Ik houd ervan om te puzzelen op vraagstukken over leefstijl in relatie tot regie of kwaliteit van leven. En ik vind het een geweldige uitdaging om te zien hoe je met weinig tijd en middelen toch tot resultaten kunt komen.

Een aantal van de organisaties voor wie ik werk en heb gewerkt:

 

[one_fourth_first]
Talant
[/one_fourth_first]

logo Promens Care

Vanboeijen_rgb_variant-1

logo De Zijlen

[one_fourth_first]
logo ROS Friesland
[/one_fourth_first]

Abrona

Syntens

bv SPORT

[one_fourth_first]
gehandicaptensport
[/one_fourth_first]

Fys optima logo onder

Logo Sportservice Noord Brabant

 

Voorbeelden van leefstijlprojecten die ik heb uitgevoerd:

Onderstaand lees je een aantal ervaringen van organisaties voor wie ik een workshop gaf of mensen met wie ik langere tijd heb gewerkt. Zij geven een beeld van hoe ik werk. Het gaat om zeer uiteenlopende organisaties. De rode draad van mijn werk is het bereiken, begrijpen en motiveren van mensen die op dit moment niet voldoende bewegen.

[one_half_first]
Bas IJpelaar, Sportservice Noord-Brabant:

Logo Sportservice Noord Brabant“In verband met een beweegproject voor eenzame ouderen heeft Mariëlle met Martha Hofman voor ons een scholingsdag voor GALM- en MBvO-docenten verzorgd. Deze ging over hoe je als beweegdocent in je beweegles kunt bijdragen aan het vergroten sociale vitaliteit van deelnemers.

De beweegdocenten waren erg enthousiast over de training. Met name de combinatie van theorie en praktijk werd als heel positief ervaren. Door de koppeling konden zij hier direct praktisch mee aan de slag. Het was een leerzame, zinvolle dag.”
[/one_half_first]

Marcèle van Kerkvoorde, Syntens Innovatiecentrum:

Marketing in de zorg“Ik heb van augustus tot december 2013 heel plezierig mogen samenwerken met Mariëlle. Zij ondersteunde me als ad interim innovatie adviseur Health bij Syntens Innovatiecentrum.Tijdens de gezamenlijke gesprekken met zorgondernemers en de Masterclass Zorgondernemerschap die we samen verzorgd hebben, heb ik haar leren kennen als inhoudsdeskundig in de eerstelijnszorgsector.

Veel belangrijker nog is dat Mariëlle goed ziet en aanvoelt wat een zorgondernemer nodig heeft om zijn praktijk / bedrijf verder te ontwikkelen. Ze treedt daarbij coachend op. Ze heeft veel praktisch toepasbare kennis over marketing en de inzet van social media voor het versterken van je bedrijf. Ze heeft een groot netwerk en verbindt actief partijen aan elkaar die elkaar kunnen versterken.”


[one_half_first]
Marieke Klaaysen, van het congres ‘Gezond ondernemen’ Fit for Business:

“Voor het congres ‘Gezond ondernemen’ zochten we een theoretisch onderbouwd verhaal, gericht op bedrijven die bezig zijn met gezondheidsbevordering. De vragen die daarbij opkomen zijn: wat is er nodig om mensen te laten bewegen, hoe spreek je ze aan, welke stappen moeten worden doorlopen en hoe werkt gedragsverandering precies?

De opzet van de presentatie zet aan tot nadenken. Met name hoe Mariëlle de onderwerpen bespreekt en in een ander licht zet, is erg verhelderend. Het verhaal is theoretisch goed onderbouwd, motiverend en een kort en krachtig verhaal. Hierdoor krijg je inzicht in het proces van gedragsverandering. Als ervaren inactieveling geeft Mariëlle sprekende voorbeelden en neemt mensen mee in de wereld van gedrag en overtuigingen.

Marielle is iemand die heel logisch kan uitleggen waarom sommige mensen niet of te weinig bewegen en wat er allemaal bij komt kijken om dat gedrag te veranderen. Haar verhaal is goed theoretisch onderbouwd en breed toepasbaar. Daarbij is zij een prettige en enthousiaste spreker en zij heeft voor ons congres een goed passend verhaal op maat gemaakt.”
[/one_half_first]

Sido de Schiffart, coördinator Sportontwikkeling bij bv SPORT:

bv SPORT“Onze ervaringen zijn bijzonder positief. Veel dingen zijn (soms nog weer een keer) helder geworden. We hebben de bijeenkomsten als vlot ervaren (interactief, iedereen er goed bij betrokken) en vonden we de bijscholing goed te volgen met voldoende verdieping en veel praktijkvoorbeelden. Een goede koppeling tussen theorie en onze praktijk.

(…) Al met al kijken we dus met een goed gevoel achterom en heb je al vanaf de eerste bijeenkomst al het nodige teweeggebracht. We zijn niet alleen anders gaan (na)denken over het benaderen van de kinderen maar met name (bewuster) over de doelgroep en over hoe de in- en minder actieven een stapje verder te krijgen in het proces van gedragsverandering. En daarnaast hebben sommigen in meer- of mindere mate de bevestiging gekregen dat de doelen die we voor ogen hebben soms wel en soms ook niet helemaal realistisch zijn.

(…) En die confrontatie hè, dat je ons als sporters het besef gaf dat niet iedereen sporten leuk vindt…”


[one_half_first]
Rob van Boxtel, directeur/bestuurder ROS Friesland:

logo ROS Friesland“Marielle heeft gedurende 10 weken een interim opdracht gedaan voor ROS Friesland. Ik ben onder de indruk geraakt van de wijze waarop Marielle hier invulling aan heeft gegeven. Ze heeft in die periode heel doelgericht, consciëntieus en met respect voor de bestaande relaties maar toch op geheel eigen wijze inhoud gegeven aan haar kerntaak, het ondersteunen van samenwerkingstrajecten op het raakvlak van gezondheid, sport en bewegen.”
[/one_half_first]

Marjo Duijf, adviseur bij Gehandicaptensport Nederland:

gehandicaptensport“Voor het programma Revalidatie, Sport en Bewegen was behoefte aan een monitor. Om meer grip te krijgen op hetgeen we zouden moeten meten om de startpositie, het verloop en de resultaten inzichtelijk te krijgen hebben we Mariëlle gevraagd een raamwerk voor de monitor te maken.

De samenwerking met Mariëlle was prettig en constructief. Het resultaat was een eerste raamwerk voor de monitor. Dit raamwerk is weer de basis geweest voor de ontwikkeling van monitorinstrumenten die we binnen het programma gaan inzetten.

Mariëlle is toegankelijk, praktisch en ze maakt het vooral niet moeilijker dan het is. Ze is in staat om ‘ingewikkelde’ vraagstukken terug te brengen tot de kern en deze vervolgens op haar toegankelijke manier helder te beschrijven.”


[one_half_first]Hans de Lang, directeurbestuurder SportDrenthe:

“Mariëlle heeft de workshop ‘Meten is weten’ bij ons naar onze volle tevredenheid gegeven. Deze workshop had een concrete heldere opzet en een praktische toepasbaarheid.
Ik beoordeel deze dan ook met een 9.”
[/one_half_first]

Peter Griffioen, directeur Fys’Optima:

Fys optima logo onder“Super! Ik heb je reeks van infobrieven met veel plezier gelezen. Je manier van beschrijven en ook de “diepgang” erachter middels verwijzingen zijn erg goed. Het kan echt een bijdrage zijn om mensen tot inzichten en actie te brengen.”


[one_half_first]
Saakje Mulder, directeur/bestuurder Sport Fryslân:

“….Mariëlle heeft goed inzicht in wat mensen beweegt en niet beweegt. Ze sluit daar in haar oplossingen naadloos op aan. Ze denkt stevig mee en kijkt ook verder dan haar opdracht. Een belangrijke kracht van Mariëlle is het op een praktische manier verbinden van wetenschap en praktijk.”
[/one_half_first]


Wat deelnemers zeggen over mijn trainingen en mij

[one_third_first]
deelnemer training SamenWerken aan Leefstijl

“Ik heb de training Leefstylecoach gevolgd. Ik twijfelde vooraf iets, het leek me een erg korte training. Dat klopte wel, want aan het einde had ik zelf het gevoel had dat ik nog niet klaar was. Dat ik nog meer verdieping wou.

Toch was het zinvol was om deze cursus te doen. Het heeft voor mij positief uitgepakt, ik ben enthousiast. Ik heb een andere manier van vragen stellen geleerd, en ook om daar bewuster mee om te gaan. Door af en toe de vragen anders te stellen, wordt de ander ook aan het denken gezet. Vervolgens proberen we samen tot een oplossing of een ingang te komen.

Mariëlle als trainer vond ik een positieve ervaring. Ze is rustig en heeft veel kennis. Ze komt met goede voorbeelden en zorgt voor interactie.

Ik geef deze training het cijfer 8.”

Louise de Haan
Louise de Haan
bewegingsagoog bij Talant
[/one_third_first]

deelnemer training SamenWerken aan Leefstijl

“Ik heb de training Samenwerken aan leefstijl gevolgd. Het vak bewegingsagogie is toe aan een update en er bleek meer vraag naar coaching, zodat begeleiders en cliënten meer aan bewegen kunnen doen.

Wat de training me heeft opgeleverd is dat ik meer inzicht heb in de rol van een (beweeg)coach, meer inzicht in weerstand en hoe daarmee om te gaan. Daarbij heb ik inspiratie gekregen om hiermee verder te gaan. Ik ben me meer bewust van mijn coachende rol. Maar ook is me duidelijk geworden hoe gauw ik in een expertrol stap, zodat de begeleiders en cliënten juist niet zelfstandig gaan opereren…

Ik raad deze training echt aan alle teams aan die een verandering van leefstijl willen doorvoeren. En zeker aan alle bewegingsagogen in Nederland. De cursus geeft genoeg aanknopingspunten om de verandering in gang te zetten.

Het was verder een plezierige training om te volgen. Mariëlle heeft een leuke manier van trainen. Ze biedt afwisselende werkvormen en geeft genoeg tijd om iets uit te diepen. De filmpjes en 3D (Playmobil) werkten voor mij goed. Ook de werkmap is overzichtelijk en blijft dat. Na een langere tijd, als de stof iets is weggezakt, is alles nog steeds goed te begrijpen.

Ik geef deze training een 8.”

Elles van der Meer

Elles van der Meer bewegingsagoog bij Talant


deelnemer training SamenWerken aan Leefstijl

“Ik heb de training Bewegingscoach gevolgd. Want ondanks mijn grote kracht mensen te motiveren, vond ik dat me dit soms nog niet voldoende lukte op dit vlak.

Vooraf zag ik op tegen veel theorie. Dat was eigenlijk ook wel zo, maar gelukkig was er ook veel tijd voor discussie. Wat de training me heeft opgeleverd is dat ik op een andere manier kijk naar degene die ‘tegenover’ je staat. Ik pas mijn tempo nu beter op hen aan.

Deze training vind ik geschikt voor hoofden van afdelingen van zorginstellingen.

Mariëlle is een rustige trainer, vertellend vanuit praktijk en privé. Dat is plezierig, want dat zijn vaak de dingen die blijven hangen.

Ik waardeer deze training met een 8.”

Berend Jan Niemeijer bewegingsagoog bij Talant

Berend-Jan Niemeijer en Geert-Jan

Berend-Jan Niemeijer en Geert-Jan

[one_third_first]
deelnemer training SamenWerken aan Leefstijl

“Ik heb de training Samenwerken aan leefstijl gevolgd, uit nieuwsgierigheid naar toekomstige ontwikkelingen.

De training heeft ervoor gezorgd dat ik nu anders, beter kijk naar een situatie. Dan ga ik hem beoordelen en pas daarna vorm ik zelf een oordeel of ga me erin mengen.

Ik vind deze training geschikt voor mensen die werkzaam zijn bij zorginstellingen of in functies die met bewegen van doen hebben. Iedereen kan hier baat bij hebben, gezien ook de coachende rol en het activeren van mensen om het zelf te doen.

De training door Mariëlle was een hele fijne ervaring. Alleen zou ik persoonlijk liever meer praktijkmomenten zien. Heel veel theorie op de maandagmiddag na een werkochtend is niet erg bevorderlijk voor de concentratie.

Ik geef deze training een 7.”

Bernou Hijlkema
bewegingsagoog bij Talant

[/one_third_first]

deelnemer training Coachen naar Gedragsverandering

“Ik heb gekozen voor de training Coachen naar Gedragsverandering omdat ik – naast de benodigde accreditatiepunten – behoefte had aan nieuwe, gerichte kennisontwikkeling en aan ondersteuning bij zowel mijn verandering van werkgever als ontwikkeling van mijn eigen bedrijf bewegink. Bewegink Ik had al wel eens gewerkt met het stages-of-changemodel, dus daar zat vooraf enige twijfel. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik mee heb gedaan, omdat het mijn focus heeft versterkt op gedragsverandering en het bouwen aan zelfregie.

Ik vond het een fijne training, met een goede, gefaseerde opbouw, veel oefentijd en een fijne, betrokken trainer.

Wat ik in ieder geval anders doe sindsdien is in mijn productontwikkeling meer aandacht geven aan gedragsverandering. Ook in gesprekken benoem ik vaker de stadia en de stappen om er te komen, om zo meer inzicht te geven.

Ik raad de cursus zeker aan aan fysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten, omdat het je gesprek met cliënten verandert. Door meer de focus te leggen op het aspect gedragsverandering en dit toe te lichten, kom je verder in het bewustwordingsproces met mensen. Dat leidt (hopelijk) tot duurzamere gedragsverandering en dus minder kans op recidief van huidige klachten. De training maakt je bewust van het feit dat je ook in therapeutische setting prima coachend kunt werken.”

CnG-gijsstegink Gijs Stegink specialist vitaliteit bewegink


deelnemer training Coachen naar Gedragsverandering

“Ik werk als bedrijfsfysiotherapeut (veelal preventief) en begeleid daarnaast cliënten die stagneren in functioneren, veelal na letsel (curatief). Dit zijn met name multidisciplinaire behandeltrajecten, tezamen met eigen psychologen. Herstelbelemmerende factoren kunnen daarin ook coping en gedrag zijn, welke veelal voor conto komen van de psychologen. Ik wilde kijken of ik meer kennis kon vergaren.

De training is vooral gericht op leefstijlcoaching. Daar heb ik maar deels mee te maken. Ik werk met biopsychosociale aanpak en belasting-belastbaarheidsmodel. Ten aanzien van belastbaarheid is coachen naar gezond gedrag een onderdeel, maar daar ligt mijn focus niet op. De cursus heeft mij meer verbreding en enkele handvatten gegeven, maar niet direct voor toepassing in mijn werkgebied.

Evenwel vond ik het een plezierige training, met een goede balans tussen theorie en praktijk, een fijne kleine groep waardoor interactie mogelijk was, een goed naslagwerk en prettige cursusleiders. De dag vloog om en gaf energie.

Ik zou de training dan ook zeker aanraden, aangezien er mijns inziens nog teveel fysiotherapeuten veelal symptomatisch bezig zijn en weinig aandacht hebben voor zelfredzaamheid, eigen regie, bewustwording en gedragsverandering vanuit de cliënt/patiënt.”

Roel de Backer bedrijfsfysiotherapeut DBC Re-integratie BV

[one_third_first]
deelnemer training Coachen naar Gedragsverandering

“Mijn aanleiding voor deelname was de benodigde accreditatiepunten, maar bij het doorneuzen van allerlei mogelijkheden sprak deze training mij meteen aan. Ik heb naast de fysiotherapie een opleiding tot holistisch hulpverlener gevolgd (Vorming Spiritueel Genezerschap) waarin ook gecoacht wordt en energetische behandelingen gegeven worden. De training maakte mij nieuwsgierig naar hoe fysiotherapie en coaching gecombineerd worden.

Ik vond de training meer dan ik ervan verwacht had. De opzet bood een plezierige afwisseling van theorie en praktijk. Er was tijd genoeg om alle onderdelen goed door te nemen.

Hij heeft mij inzicht gegeven in het proces van gedragsverandering, de verschillende fasen en de daarbij behorende begeleiding. Ook heeft het mij meer structuur en houvast gegeven in het begeleiden van cliënten. Ik voel me zekerder en kan makkelijker het gevoel loslaten dat ik verantwoordelijk ben voor diens problemen of klachten. Ik ben me bewuster van mijn eigen inbreng en invloed (positief en negatief) op cliënten. Ik werk als fysiotherapeut in Duitsland en daar zijn de mensen het niet zo gewend om op die manier begeleid te worden.

Ik heb de training dan ook al aan verscheidene fysiotherapeuten aanbevolen en ook besproken in onze IOF groep (intercollegiaal overleg fysiotherapie). Naast dat ik er zelf veel aan gehad heb, past hij goed in de modernere en huidige vorm van cliëntbegeleiding.”

CnG-judithdijkstra
Judith Dijkstra-Waal
fysiotherapeut praktijk voor fysiotherapie Albers (Dld)
fysiotherapeut en holistisch hulpverlener praktijk de Essentie

[/one_third_first]

deelnemer training Coachen naar Gedragsverandering

“Ik werk als trainer fysieke arbeid en bij ons buro trainen we medewerkers in arbeidsmotoriek om de fysieke belasting tijdens het werk te verminderen. Arbeidsmotoriek is voor de medewerker echt een gedragsverandering. Hem gemotiveerd krijgen daadwerkelijk te gaan trainen is soms een grote uitdaging. Vandaar dat ik me voor de training had aangemeld.

Gedragsverandering is niet makkelijk, dus ik was heel benieuwd naar jullie aanpak. De verschillende fasen in gedragsverandering hebben mij zeker inzicht gegeven hoe met gedragsverandering om te gaan. Ik ben me meer bewust van mijn eigen gedrag. Ik merk nu op in welke fase de medewerker zit en leg de verantwoording bij de medewerker. Hierdoor stel ik andere vragen aan de medewerker en ben duidelijker over de gevolgen van (gebrek aan) verandering voor hem.

Ik raad de training zeker aan aan andere fysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten. De trainingsdagen zijn prettig, met een goede afwisseling in actie en luisteren. Al met al heeft de training voor mij geleid tot een efficiëntere manier van werken.”

Beppie Snoek Beppie Snoek trainer Buro voor Fysieke Arbeid


deelnemer training Coachen naar Gedragsverandering

“In de praktijk begeleid ik veel patiënten die klachten hebben vanwege bepaalde gewoontes. Gewoontes die in mijn optiek met een beetje inzet, inzicht en begeleiding te veranderen waren. Echter kwam het ook regelmatig voor dat de patiënt vol enthousiasme het veranderproces inging, maar ik hem/haar halverwege kwijt raakte. En ik vond het moeilijk te achterhalen wat hier de reden van was.

In de training heb ik nu inzicht gekregen in technieken waarmee je de patiënt zijn eigen motivator kunt laten zijn. Ik heb vaardigheden geleerd hoe een patiënt zijn eigen doelen kan formuleren. Zonder dat ik hierbij op het puntje van mijn stoel hoef te zitten werken.

Doordat je in een kleine groep werkt, krijg je direct feedback op je eigen vaardigheden. De docent en andere cursisten leren je kennen en kunnen daarom ook onderbouwde feedback geven op de manier hoe je gesprekken voert en wat de invloed van je karakter op je manier van communiceren is. Ook krijg je opdrachten die later in de groep geëvalueerd worden, hierdoor pas je het geleerde direct toe in de praktijk en krijg je hier ook nog feedback op, wat het leerproces (en voor je zelf ook veranderproces) bevorderd. Door de kleine groepsgrootte wordt ook een gevoel van veiligheid gecreëerd.”

Brenda de Jong Brenda de Jong fysiotherapeut Medifit

deelnemer training Coachen naar Gedragsverandering

“Het resultaat van de training is voor mij dat ik heb geleerd dat coachen vanuit het hier en nu is en dat je vanuit het nu de client naar het (haalbare) doel begeleidt.

De training maakt je weer bewust van heel veel dingen. Herkennen in welke fase iemand zit bijvoorbeeld en wat je dan kunt doen. Dat jij als coach niet hard gaat werken, invullen en antwoorden oplegt. Maar dat je juist zulke uitnodigende vragen stelt dat de client zelf de antwoorden geeft die bij hem/haar passen en zo inzicht krijgt in zijn gedrag/hulpvraag. Uiteindelijk komt hij/zij met behulp van de coach uiteindelijk zelf met oplossingen.

Na deze cursus ben je echt in staat mensen beter te coachen naar hun doel. Doordat je kennis en vaardigheden hebt gekregen.”

Mireille-Koopmans-foto-CnG1-150x150
Mireille Koopmans
leefstijlcoach Gezondheidscentrum Het Want