Bewegingswetenschapper en gedragswetenschapper Mariël Willems doet onderzoek naar gedragsveranderingstechnieken om mensen met een lvb te helpen bij het behalen van hun leefstijldoelen. Eén van de technieken is het opdelen in deeltaken. Zij vertelt hoe dit werkt.

Onlangs interviewde ik Mariël over de gedragsveranderingstechniek opdelen in deeltaken.


Een korte samenvatting van dit gesprek:

Waar lopen begeleiders tegenaan?

Mariël:
Mensen stellen grote doelen, waardoor het lastig is die doelen te bereiken.

Welke gedragsveranderingstechniek is dan te gebruiken?

Mariël:
Je kunt cliënten aanmoedigen om het doel op te delen in deeltaken. Dus eigenlijk om kleine stapjes te gaan zetten.

Hoe ziet opdelen in deeltaken er uit? 

Mariël:
Je bedenkt wat het eerste kleine stapje is om dichter bij je doel te komen. Zorg daarbij dat je echt kleine stapjes maakt! Hierdoor heb je ook weer snel een succeservaring, dat motiveert om weer door te gaan.

Dit kan uiteindelijk natuurlijk wel resulteren in het grote doel. Maar het halen van het grote doel is lastig, wanneer je het niet in kleine onderdeeltjes ziet.

Wat is hiervan het resultaat?

Mariël:
Kleine stapjes zetten helpt om succeservaringen op te doen. Hierdoor houd je makkelijker en langer vol. Het wordt dan echt een leefstijl, in plaats van een tijdelijke verandering.

Wat vind ik zelf van deze techniek?

Ik sluit me helemaal aan bij het advies van Mariël. In de praktijk stellen zowel cliënten als hun begeleiders erg grote doelen. Hierdoor wordt het al lastig om te beginnen, want het denken aan (grote) veranderingen werkt vaak verlammend. Bovendien zijn grote doelen lastig te halen en leidt dit regelmatig tot teleurstellingen. Hierdoor wordt de drempel steeds hoger om in de toekomst weer te starten. Het vertrouwen van zowel cliënten als begeleiders verdwijnt. Door écht klein te starten, doorbreek je dit patroon.

Meer weten over Mariël Willems?

gedragsveranderingstechnieken

Meer over Mariël vind je op LinkedIn >>

Of lees meer over haar onderzoek op de website van de Hanzehogeschool.

Print Friendly, PDF & Email
Share
Share
Tweet
Pin