Vanboeijen – Met kleine stapjes naar duurzame resultaten op het gebied van leefstijl

Vanboeijen_rgb_variant-1Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er op het gebied van gezonde leefstijl en vitaliteit nog een wereld te winnen is voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is extra aandacht voor een gezonde leefstijl van de cliënten dit jaar speerpunt binnen de Drentse zorgorganisatie Vanboeijen. Chris Vleesman is projectleider ‘Gezonde leefstijl en vitaliteit’.

“Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Helaas scoren ook onze cliënten hoger op zaken als overgewicht, vetpercentage en obesitas en lager als het gaat om fitheid. Dat is zorgwekkend. We vinden het binnen Vanboeijen belangrijk dat iedereen gezond en fit is en daardoor gelukkiger.

Aandacht voor een gezonde leefstijl van de cliënten is niet nieuw. Het thema sluit naadloos aan op ons motto Goed leven – Mooi werk – Met elkaar. Daarbij richten we ons – en dat al decennia lang – op beweging, voeding, ontspanning en sociale participatie. De invulling verschilt per cliënt, wat logisch is omdat we veel waarde hechten aan eigen regie en medezeggenschap in het dagelijkse leven. De ondersteuning wordt onder andere gegeven door diëtisten, fysiotherapeuten en bewegingsagogen, maar ook vrijetijdscoaches, zeggenschapscoaches, muziekagogen en orthopedagogen. We hebben sportruimtes en aangepast sport- en spelmateriaal zoals side-by-sidefietsen. Het is geweldig dat we over zulke middelen beschikken, maar om ze in te kunnen zetten heb je tijd en mankracht nodig. Bovendien hoort een gezonde leefstijl eigenlijk een structureel onderdeel te zijn van het dagelijks leven.

Elke locatie binnen Vanboeijen ziet er anders uit qua cliënten (leeftijd, zorgzwaarte etc), dus de aanpak op het gebied van leefstijl zal ook overal verschillend zijn. Op zoek naar handvatten voor de verschillende locaties, waren we erg benieuwd hoe de LeefstijlScanen de coachende houding van Mariëlle zouden uitpakken

Deze werkwijze blijkt erg goed te passen bij ons idee van Regie Op Locatie. Het helpt als iemand met een objectieve frisse blik meekijkt. Zo was er Josine, een cliënt in een rolstoel die we altijd wat verder van tafel neerzetten zodat ze dan de groep goed kon overzien. Zij kan alleen haar hoofd en haar arm bewegen. Mariëlle vroeg: ‘Zou Josine, als ze juist dichter aan tafel wordt neergezet, niet gestimuleerd worden haar hoofd meer te bewegen?’ 

Wat de medewerkers vooral aanspreekt, is het feit dat je zonder extra tijdsinvestering en begeleiding een flinke winst in een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking kunt behalen! 

In 2015 loopt het project ‘Gezonde leefstijl en vitaliteit’ af. We moeten dan met elkaar een visie en een plan van aanpak formuleren hoe we onze cliënten gaan ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Ik hoop dat de LeefstijlScan daarin een plekje krijgt en er een uitrol plaatsvindt naar de andere locaties van Vanboeijen. Want we zien nu al dat de cliënten meer bewegen door de bewustwording en intervisie van het team. Dit zijn misschien kleine stapjes, maar we verwachten dat dit grote effecten gaat geven.”

Meer weten over de LeefstijlScan? Lees hier dan verder.