Weerstand is een term die regelmatig te horen is. ‘Hij zit in de weerstand’. Of: ‘Er is veel weerstand binnen dat team’. Onzin, vind ik. Weerstand bestaat niet. In dit artikel (met video) leg ik uit waarom.

‘Deze cliënt heeft weerstand tegen het behandelplan’

‘Er is weerstand binnen dit team als het gaat om de organisatieverandering’

‘Deze begeleider schiet in de weerstand als het gaat om nieuwe taken’

Wanneer is er weerstand?

Vaak gaat het over weerstand als de één iets wil en als de ander daar niet in mee gaat. Bijvoorbeeld:

  • Als een zorgprofessional adviezen geeft, maar de cliënt of klant deze niet opvolgt
  • Als ouders willen dat hun peuter meeloopt, maar de peuter laat zich vol drama op de grond vallen en zet geen stap
  • Als een teamleider afspraken wil maken met het team, maar het team gaat hier niet in mee

Vaak wordt dit daarbij gezien als iets van de ander. Iets wat van de cliënt, de peuter of het team is.

Weerstand bestaat niet

Maar: weerstand is geen ding, zoals een boom of een huis een ding is. Het is niet aan te raken of op te pakken. Het is er alleen maar in de beleving van de zorgprofessional, ouders of teamleider. Die ervaart weerstand bij de ander, omdat die niet ‘mee’ gaat.

Het hoort niet bij die ander

Maar weerstand hoort niet bij de ander. Want wanneer jij als zorgprofessional, ouder of teamleider niets meer vraagt, dan verdwijnt de het! Weerstand ontstaat in de interactie. Zonder jouw rol of vraag bestaat het helemaal niet.

Weerstand is geen ‘ding’.
Het bestaat alleen in interactie, wanneer de ene persoon wil dat de ander iets gaat doen of veranderen.

Weerstand heeft een functie

Weerstand heeft wel een functie. Hierover vertel ik in de video hieronder.

NB: Deze video is onderdeel van de online leeromgeving. De onderdelen ‘vind het aangrijpingspunt’ en ‘kies je rol’ worden wel genoemd, maar zitten niet in deze video.

In deze video vat ik samen:

  • Voor weerstand heb je 2 krachten nodig,
  • Het  heeft een functie, en
  • Dankzij weerstand tegen veranderingen kunnen mensen dagelijks functioneren

Beschouw weerstand als nuttig en positief. Echt gaan begrijpen wat de ander bedoelt vormt de sleutel tot samen werken aan veranderen.

Meer leren over motiveren?

Deze video is onderdeel van mijn online leeromgeving. In deze online leeromgeving staan video’s over allerlei onderwerpen die te maken hebben met motiveren. Als ik een training geef, dan kunnen de deelnemers hier in veel gevallen gebruik van maken.

Vind jij het interessant om een online training te volgen? Kijk dan eens met de online training Positief Motiveren.

Print Friendly, PDF & Email
Share
Share
Tweet
Pin